Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019

Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag: 10 juni 2019
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Facultatieve vakantiedagen
Maandag 08/10/2018
Woendag 13/10/2018

Pedagogische studiedagen
Vrijdag 28/09/2018
Woensdag 23/01/2019