Begin- en einduren van de schoolactiviteiten

voormiddag : van 08u35 tot 12u20
- namiddag : van 13u20 tot 15u00
- woensdag: van 08u35 tot 12u10 

Hierbij willen we alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. Stuur de kinderen echter ook niet te vroeg naar school. Het toezicht begint pas vanaf 08u20.

Woensdagnamiddag is er geen school. Dan hebben alle kinderen vrijaf.

Voor 08u20 mag niemand op de speelplaats.

De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kinderen die toch op de speelplaats aanwezig zijn. Bovendien behoudt de school zich het recht voor om kinderen die toch aanwezig zijn, voor rekening van de ouders in de opvang onder te brengen.

Dezelfde regeling geldt voor ’s avonds. 

Na 15u15 mogen geen kinderen meer op de speelplaats blijven zonder toezicht van de ouders.