Wat zijn schooltoelagen?
Ouders met kinderen in de kleuterschool, het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs kunnen schooltoelagen ontvangen. Dit is een vergoeding uitbetaald aan de ouders om een deel van de schoolfactuur te bekostigen.

Krijgt ieder kind een schooltoelage?

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden, bv. men mag niet een te hoog inkomen hebben, men moet in België wonen en natuurlijk… de kinderen moeten regelmatig naar school gaan.

Welke bedragen worden (indien in aanmerking) per kind uitbetaald?

- Kleuteronderwijs: vast bedrag 93,21€
- Lager onderwijs: tussen 104,86 en 157,29 € (heeft met inkomen te maken)
- Secundair onderwijs: minstens 130,60 € tot 1152,99 € (internaat)
- Hoger onderwijs: minstens 256,33 € tot 3966,88 € (kotstudent)

Nog nooit een schooltoelage aangevraagd? Niet zo vertrouwd met papieren en documenten?
U kan altijd een afspraak maken met het CLB. Deze kunnen u helpen of u op weg zetten bij het invullen van de aanvraag.

Wat moeten jullie meebrengen:

- identiteitskaarten van het hele gezin (vader, moeder, kinderen)
- rekeningnummer van de bank
- eventueel bedragen/rekeninguittreksels van ontvangen alimentatie
- eventueel belastingbrief vorig kalenderjaar (berekening met vermelding bijbetalen of teruggave)