De eerste hulp wordt toegediend door de leraar die op dat moment aanwezig is.
Er is op school steeds materiaal voor eerste hulp aanwezig.
Bij ieder ongeval worden de ouders gecontacteerd met de vraag om het kind op te halen en er mee naar de dokter te gaan. Indien de ouders niet bereikbaar zijn zal de school met het kind een dokter raadplegen.

Bij een ongeval krijgt het kind een verzekeringspapier mee van school. Het formulier wordt ingevuld door de arts en aan de voorkant vermeld de ouder het eigen rekeningnummer. Het formulier mag bezorgd worden aan het secretariaat van de school.

Het secretariaat stuurt dit formulier op naar de verzekeringsmaatschappij. De ouders ontvangen van de verzekeraar een brief met verdere richtlijnen.