Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar school gaan. Ze zijn echter nog niet schoolplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt). Na inschrijving mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum. Kinderen vanaf 3 jaar mogen elk moment instappen.

Bij inschrijving ontvangen de kinderen een drinkbeker en luizenzak als cadeau.

Instapdata

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school.

Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag : 1 september na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • hemelvaart

Inschrijvingen op afspraak neem contact op via
089/71.40.76 of secretariaat@aandebasis.be