Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. Alle kosten voor drukwerken zijn voor rekening van de school.

De school zal echter wel een bijdrage vragen voor een aantal zaken. Namelijk voor de uitstappen, de toneelvoorstellingen, voor een turn-t-shirt turnzak, overeten etc.

Er is echter een maximum bedrag dat de school aan de ouders mag vragen. Voor de kleuters is het maximum bedrag € 45 en voor de leerlingen van het lager onderwijs is het maximum bedrag € 90 per schooljaar. Hiervan ontvangt u jaarlijks van de klasjuffrouw een kostenraming.

Enkel de kosten van de opvang worden gefactureerd. De rest van de betalingen kunt u cash of met bancontact betalen.

Heeft u het financieel moeilijk en kan u bepaalde uitstappen niet betalen, neem dan contact op met de directeur, Vecchio Paola. U kunt hiervoor een afspraak maken via paola.vecchio@aandebasis.be of op het nummer 089/71.40.76.