Inschrijvingen gebeuren na voorafgaande afspraak met het secretariaat

Kleuterschool

De inschrijvingen voor leerlingen van de kleuterschool gebeuren door secretaresse 089/714076 of secretariaat@aandebais.be

Basisschool

De inschrijvingen in de lagere school gebeuren door de zorgcoördinator, de directie en de secretaresse na een intakegesprek met de ouders. Meestal wordt een niveaubepalende test afgenomen van rekenen en taal.

Wat meebrengen?

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

 • een paspoort
 • geboortebewijs
 • ….

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-belg kan je ook volgende documenten gebruiken:

 • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

 • Dagverloop in de school
 • Schoolkosten
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Opvoedingsproject
 • Het schoolkrantje
 • Ons FB -protocol
 • Een folder met algemene info