Doel van het oudercomité

Het oudercomité wil een schakel vormen tussen de school, de kinderen en de ouders. Het oudercomité heeft een positieve inbreng aan de werking in en rond de school. Dit alles in het belang van het kind.

Daarnaast zal het oudercomité, om directie en leerkrachten te ontlasten, haar medewerking verlenen bij schoolactiviteiten.

Werking

Het oudercomité vergadert minstens 1x per trimester. Op de agenda staat de planning van de activiteiten eveneens de evaluatie hiervan. Ook worden er diverse items besproken i.v.m de werking van de school.

Interesse

Heb je interesse om lid te worden van het oudercomité, stuur dan een email naar secretariaat@aandebasis.be t.a.v. Els Panis.