Onze school behaalde reeds Mos logo 3 wegens volgehouden inspanningen i.v.m. recyclage, papierbesparing, energiezuinigheid enz…

We vragen daarom uw aandacht voor de volgende afspraken en gewoontes.

In de klas:
- gebruik van glazen flesjes of herbruikbare drinkbekers
- verbod van blik en brik
- verbod op cellofaan
- we stimuleren het gebruik van brooddozen

Verjaardagen:
Een traktatie is zeker geen verplichting. De ouders die toch willen uitdelen kunnen best met het volgende rekening houden:
- geen snoep of chips
- liefst fruit of cake

Evenwel gaat onze voorkeur naar een boek. Uit dit boek wordt voorgelezen door de juf en komt in de klasbib.

Bij inschrijving:
Bij inschrijving van uw kind ontvangt u een drinkbeker als cadeau. Deze is van de watermaatschappij. We stimuleren het drinken van water. Op de speelplaats bevinden zich 2 drinkwaterfonteinen.

Selectieve inzameling afval:
Op school halen we ons afval gescheiden op:

- batterijen (Bebat)
- groenafval
- restafval
- papier
- PMD