We stimuleren het eten van gezonde voeding.
Vandaar dat we op woensdag en vrijdag een fruitdag hebben.

Op woensdag brengen de kinderen een stuk fruit van thuis mee.
Op vrijdag ontvangen de kinderen een stuk fruit van de school (indien ze ingeschreven hebben voor het fruitproject). 

Niet toegestaan op deze dagen:
- koeken (ook “gezonde”)
- boterham met zoet beleg
- stokjes met kaas
- gezouten nootjes
- knijpfruit